تبلیغات
زنگ تفریح - مطالب خطای دید
 

 
اشتباه تصویر
این تصویر دو اشتباه دارد. آنها را بیابید.

::
:: مرتبط با: تصویر , خطای دید , معما و چیستان ,
نویسنده : خلیل زارعی
تاریخ : سه شنبه 8 تیر 1395
خطای دید


چشم ما خطوط سفید را بصورت متصل به هم می بیند


در تصویر زیر چند حیوان می بینید؟
::
:: مرتبط با: تصویر , حیوانات , خطای دید ,
نویسنده : خلیل زارعی
تاریخ : سه شنبه 8 تیر 1395
تصاویر متحرک از خطای دید
برای دیدن تصاویر متحرک روی آنها کلیک کنید.


:: ادامه مطلب
:: مرتبط با: خطای دید , تصویر ,
نویسنده : خلیل زارعی
تاریخ : شنبه 14 فروردین 1395
تصویری زیبا


این تصویر متحرک است. باید روی آن کلیک کنید.

پس از متحرک شدن تصویر برای مدتی به نقطه وسط( علامت +) خیره شوید.
چه می بینید؟::
:: مرتبط با: خطای دید , تصویر ,
نویسنده : خلیل زارعی
تاریخ : چهارشنبه 23 اردیبهشت 1394
خطای دید جالب


::
:: مرتبط با: تصویر , خطای دید ,
نویسنده : خلیل زارعی
تاریخ : شنبه 19 اردیبهشت 1394
چند نمونه خطای دید

چشمتان را به چپ و راست بگردانید تا جهت چرخش دایره ها عوض شود.به نقطه ی سیاه خیره شوید تا نوار خاکستری متحرک آبی رنگ شود!::
:: مرتبط با: تصویر , خطای دید ,
نویسنده : خلیل زارعی
تاریخ : پنجشنبه 29 آبان 1393
چند مثلث؟
در تصویر زیر چند مثلث می بینید؟::
:: مرتبط با: تصویر , آمار , خطای دید , ریاضی و اعداد ,
نویسنده : خلیل زارعی
تاریخ : چهارشنبه 21 آبان 1393
خطای دید(نیمرخ دوطرفه)


::
:: مرتبط با: تصویر , خطای دید ,
نویسنده : خلیل زارعی
تاریخ : شنبه 15 شهریور 1393
تصویر جالب


::
:: مرتبط با: خطای دید , تصویر ,
نویسنده : خلیل زارعی
تاریخ : سه شنبه 28 مرداد 1393
چند مربع؟

در تصویر زیر چند مربع می بینید؟


::
:: مرتبط با: ریاضی و اعداد , خطای دید , آمار , تصویر ,
نویسنده : خلیل زارعی
تاریخ : جمعه 27 تیر 1393